gil-logo-440

Årsmøte Greipstad IL hovedstyre

Torsdag 6. mai kl. 19.00 i kantinen på rådhuset Nodeland.

Vanlige årsmøtesaker.

Saker som ønskes tatt opp må være styret i hende innen 2 uker før årsmøtet

Forslag sendes til Greipstad I.L Postboks 2, 4685 Nodeland

Det tas forbehold om endring av dato på kort varsel med hensyn til Covid-19 og eventuelle restriksjoner