Sportsplan

Sportsplanen skal tjene som klubbens styringsverktøy og hjelpemiddel for lagledere og trenere.
Med utgangspunkt i klubbens visjon, verdier og målsetning legger sportsplanen rammene for å nå målet om: FLEST MULIG-LENGST MULIG-BEST MULIG!

Sportsplanen er klubbens viktigste redskap for at alle drar i samme retning mot et felles mål. Utallige timer blir lagt ned på frivillig basis.
De som bidrar med frivillig innsats i klubben vår har ulike personligheter og meninger, det er derfor viktig at alle i Greipstad fotball har en felles forståelse for hva klubben legger vekt på og hvor vi skal.

Greipstad fotball skal være klubbstyrt, ikke lag- eller foreldrestyrt.

Sportsplan

Publisert: 17.02.2021 00:00
Endret: 28.02.2024 18:47