img_5919.

Om oss

Greipstad IL er i dag ca. 500 medlemmer i idrettslaget med støttemedlemmer og har idrettsgrener innen håndball, fotball, barneidrett og løypeutvalg.

Lenke til kart

Idrettslaget ble stiftet i 1916 med ski og friidrett som aktivitet. Sverre Skår fra Brennåsen var initiativtaker og første formann. Lover for laget ble vedtatt først høsten 1919, og disse ble revidert i 1923. Da fikk også laget navnet Greipstad Idrettslag.

  • Håndballen har rett over 200 medlemmer fordelt på lag i fra alderen 6 år og oppover til senior.
  • Fotballen har ca. 300 medlemmer fordelt på lagene knøtt, miniputt, lilleputt, ungdom, junior og senior. 

Lysløypekomitèn med ansvar for lysløypa på Kulia er medlem av Greipstad Idrettslag. 

Idrettslaget har eget klubbhus som man finner på Hortemo Idrettspark.


Publisert: 24.09.2018 00:00
Endret: 09.04.2024 17:52

Greipstad IL hovedstyret

Litt om hovedstyret sine retningslinjer

  • Idrettslaget er paraply organisert. Hovedstyret på toppen med det juridiske ansvaret og høyeste myndighet med fotball, håndball, barneidrett, lysløype utvalg, hallkomite og kontrollkomite som undergrupper.
  • Greipstad IL eier Hortemo idrettshus, og undergruppene kan fritt benytte det til sin aktiviteter.
  • Hovedstyret starter ikke selv en aktivitet, men kan ved forespørsel og hvis mulig bidra med hjelp.
  • Hovedstyret ønsker ikke å pålegge undergruppene aktiviteter utover det de selv ønsker og blir enig om i deres styrer.
  • Hovedstyret deler hvert år ut tilskudd til undergruppen, hvis økonomien tillater det, fotball, håndball, barneidretten. Lys løypeutvalget etter søknad.
  • Undergruppene har egne styrer som rapporterer til hovedstyret. De kjører selv sine aktiviteter og driver lagene fremover etter Greipstad sitt motto "flest mulig lengst mulig i idretten".

Klubbhuset

Idrettslaget har eget klubbhus som man finner på Hortemo Idrettspark. For lån av klubbhuset på Hortemo ta kontakt med fotballen for mer informasjon.

Støtte AS og Spleis

Greipstad IL ønsker på det nåværende tidspunkt ikke å opprette egen støtte app eller organisere Spleis

Spleis:
Hovedstyret ønsker ikke at de forskjellig undergruppene skal opprette egne Spleis til inntekt for de forskjellige lagene. Det vil si at lag i forskjellig alderstrinn og seniorer ikke kan lage en Spleis som skal gå direkte til dem eller gruppen.

Støtte AS har  i samarbeid med Norges idrettsforbund utviklet en digital giverløsning med et inntektspotensial.
Lanserer ny løsning som forenkler giverfinansieringen av norsk idrett (idrettsforbundet.no) 

Idrettslaget ønsker å holde på de "faste" dugnadene som gruppene har f.eks blomstersalg, toalettpapir salg, flaskepant henting osv. Vi håper disse skaper en god lagånd når laget går i sammen om en dugnad, og alle ser verdien av dugnadsarbeid som hele Greipstad IL er bygget på.