1kick-off-2018

Klubbinfo

Greipstad er en breddeklubb, med målsetning om at fotball skal være gøy for alle!

Våre verdier er åpenhet, engasjement, trygghet, stolthet og Fair play.

Under klubbinfo vil du finne oversikt på sittende styremedlemmer, referat fra alle våre styremøter, samt dokumenter som årshjul og vår klubbhåndbok. 

 


Publisert: 08.01.2021 00:00
Endret: 06.03.2024 19:35