Økonomi i Greipstad Fotball

Velkommen til Greipstad Fotball sin økonomiside.
Her finner du viktig informasjon om klubbens økonomiske prosesser, betalinger, utlegg og håndtering av lagkasser.


Publisert: 19.01.2022 00:00
Endret: 05.09.2023 21:11

Direkte utlegg

Dersom du har hatt utlegg knyttet til klubbens aktiviteter, som for eksempel innkjøp av utstyr eller reisekostnader til turneringer, kan du søke om refusjon av disse utleggene.
NB! Dette må være avklart med styret på forhånd
Følg disse trinnene for å få tilbakebetalt dine utlegg:

  1. Fyll ut et utleggsrefusjonsskjema
  2. Legg ved kvitteringer eller dokumentasjon som bekrefter utleggene.
  3. Lever skjemaet og dokumentasjonen til styret på epost
  4. Klubbens økonomiansvarlige vil behandle forespørselen og tilbakebetale beløpet i tråd med klubbens retningslinjer.

Som en prøveordning kan man søke refundert mindre utlegg på en enklere måte
ved å benytte denne lenken

Faktura i Klubbens Navn

Dersom klubbens aktiviteter involverer fakturering, for eksempel ved sponsorer eller deltakeravgifter, vil fakturaer bli sendt ut på klubbens vegne.
Dette gjelder også for eksterne samarbeidspartnere som ønsker å fakturere klubben.
Vi sikrer at faktureringen gjennomføres på en profesjonell måte, og at klubbens økonomi opprettholdes på en ansvarlig måte.

coins-1857222_1280

Innskudd/Uttak fra Lagkasser

Lagkassene er en viktig del av klubbens økonomistyring, spesielt for aldersbestemte lag.
Her er noen retningslinjer for innskudd og uttak fra lagkasser:

Innskudd:
Lagene kan sette inn midler i lagkassene gjennom kontantinnskudd eller overføringer.
Innskuddene skal dokumenteres med relevant informasjon om beløpet og formålet.
SKJEMA FOR INNSKUDD

Uttak:
Uttak fra lagkassene skal følge klubbens retningslinjer og være dokumenterte.
Uttak kan være knyttet til nødvendige utgifter for laget, som deltakeravgifter til turneringer, utstyrskjøp, osv.
SKJEMA FOR UTTAK

Husk at alle økonomiske transaksjoner skal skje i tråd med klubbens økonomiske retningslinjer og være transparente for klubbens styre og medlemmer.

For ytterligere informasjon om Greipstad Fotballklubbs økonomiske prosesser og retningslinjer, vennligst kontakt klubbens økonomiansvarlige eller administrasjon.

Vi jobber kontinuerlig med å sikre sunn økonomistyring for klubben, slik at vi kan fortsette å tilby kvalitetsaktiviteter for våre medlemmer. Takk for din støtte og forståelse!