journal-2850091_1920

Styrereferater

På alle styremøter i Greipstad fotball blir det skrevet referat.

Alle styremøter starter med godkjenning av referat fra sist møte.
Etter dette blir referatet publisert her på siden.