Lisens og forsikring

Alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet skal løse lisens fra og med det kalenderåret de fyller 13 år

  • Lisens er en forsikring i tilfelle skade på trening eller kamp.
  • Lisens forfaller til betaling 1. september hvert år og har gyldighet frem til 31. august det påfølgende år.
  • For spillere som fyller 13 år i 2019, betales det lisens som gjelder for perioden 1. januar til 31. august 2019. Forfall 1. januar 2019.

Les mer om lisens og deltakerberettigelse på NHF sine nettsider

Link til aldersinndeling og lisensbeløp som må innbetales før en spiller (13 år) kan spille kamp.


Publisert: 13.11.2022 00:00
Endret: 13.11.2022 13:24