gil-logo-440

Ekstraordinært delårsmøte i håndballgruppa

NB! ny dato
Tirsdag 5. april kl. 19.00 i kaféen i Nodelandshallen

Håndballen kaller inn til ekstraordinært møte på grunn mangel på personer til å være med i styret.

Vervene som det trengs personer til er:

  • Leder
  • Kasserer
  • Organisasjon
  • Dommerkontakt
  • Hjelper til oppgaver under spill og trening.

Håper du vil ta kontakt hvis du kunne tenke deg en av oppgavene, eller om du vet om noen det kunne passe for!

Kontaktperson er Atle Rønning - ledergilhandball@gmail.com - 412 50 810

V E L K O M M E N


Publisert: 07.03.2022 00:00
Endret: 22.03.2022 20:34