greipstad-il-logo-gjennomsiktig

Ekstraordinært delårsmøte i Greipstad håndball

Tirsdag 21. mars kl. 20.00 i kaféen i Nodelandshallen

Vi fikk dessverre ikke fylt opp vervene i klubben å må ha et ekstraordinært delårsmøte. Håper det er noen som kjenner at de har lyst til å bidra for medlemmene våre de 2 neste årene.

Å være en del av det frivillige arbeidet i en klubb er en givende og spennende oppgave.

Vi vil presisere at det for flere av vervene ikke er nødvendig å kunne noe om håndball.

Enhver klubb må ha et styre. Derfor er vi avhengig av at foresatte eller andre bidrar i dette arbeidet.

Spill og registrering:

 • Registrering av spillere, ledere og dommere
 • Oppdatere Min Idrett
 • Ansvar for idrettsregistreringen

Marked:

 • Sponsorer i hallen
 • All draktreklame
 • Reparasjon / vedlikehold av håndballens utstyr
 • Delta i markedsutvalget sammen med fotballen

Dommerkontakt:

 • Skaffe og sette opp dommere til aktivitetserien
 • Være behjelpelig med å skaffe dommere ved omberammede kamper

Varamedlem:

 • Sørge for at strategiplanen er aktiv
 • Er disponibel i de andre undergruppene og skal være behjelpelig med konkrete arbeidsoppgaver
 • Organisere sosiale tiltak

                                                           V E L K O M M EN


Publisert: 12.03.2023 00:00
Endret: 12.03.2023 18:51