greipstad-il-logo-gjennomsiktig

Delårsmøte i Greipstad håndball

Tirsdag 1. mars kl. 19.00 i kaféen i Nodelandshallen.

Å være en del av det frivillige arbeidet i en klubb er en givende og spennende oppgave.

Etter flere års innsats, er det nå en del styremedlemmer som går ut og vi trenger derfor å få inn noen nye.

Er det noen som kjenner at de har lyst til å bidra for medlemmene våre de 2 neste årene, eller som kjenner noen som har lyst?

Vi vil presisere at det for flere av vervene ikke er nødvendig å kunne noe om håndball.

Enhver klubb må ha et styre. Derfor er vi avhengig av at foresatte eller andre bidrar i dette arbeidet. Det er ønskelig at en del av styremedlemmene er hentet fra voksne rundt de yngre spillerne slik at vi hele tiden fornyer oss.

Styremedlemmer som er på valg og som ønsker avløsning er:

Leder:

 • Være bindeleddet mellom ulike aktører og styret/klubben
 • Ha oversikt over håndballgruppen
 • Delta på styremøtene til hovedlaget med mer.

Styremedlem, kasserer:

 • Fører regnskap og betaler regninger.

Styremedlem, organisasjon:

 • Organiserer ulike sider ved driften som å sende ut informasjon til foreldrekontaktene
 • Handle inn til kiosken
 • Organiser dugnadsarbeid i hallen
 • Fellesdugnader og fellesturneringer.

Styremedlem, sekretær:

 • Skriver referat fra styremøter og trenermøter
 • Sende søknader om støtte.

Spill og trening:

 • Vi trenger en person i undergruppen til spill og trening.

Dommerkontakt:

 • Følge opp de unge dommerne
 • Organisere dommere til kamper for årsklassene under 12 år.

Vi trenger også personer som kan være støttespillere for dem som har vervene organisasjon og spill og trening. Arbeidsoppgaver kan for eksempel være innkjøp av utstyr, samle inn og dele ut drakter i oppstart og avslutning av sesong, innkjøp til kiosken, hjelpe til med organisering og gjennomføring av dugnader osv.

Håper vi ser deg!


Publisert: 08.02.2022 00:00
Endret: 21.02.2022 21:48